Witamy w serwisie Kosz Poezji Buddyjskiej!


Podobno wszyscy artyści są Bodhisattwami, ludźmi działających dla pożytku wszystkich istot, ponieważ pozwalają innym wyjść poza codzienność, dają im odrobinę wolności.

Sama poezja, jej defamiliaryzacyjna funkcja w języku pozwala również na świeże podejście do utartych schematów, pozwala na nowo dostrzec świat bardziej takim jakim jest, niż poprzez pryzmat utartych schematów myślowo-poznawczych.

Dlatego też wielcy mistrzowie często wyrażali swoje Oświecenie poprzez poezję, albo pojedyncze słowa, niezrozumiałe zachowania czy zagadki (koany).

Prezentowane tu wiersze są z jednej strony dziełami oświeconych mistrzów, z drugiej natomiast są wyrazem aktywności twórczej ludzi inspirowanych buddyzmem,

Strona nie jest związana z żadną buddyjską tradycją ani organizacją, nie jest prawdopodobnie również miarodajnym źródłem informacji na temat buddyzmu. Prawdopodobnie by odczytać niektóre gry słów trzeba mieć już pewne zrozumienie nauk. W dziale linki polecamy kilka dobrych stron z wprowadzeniem do buddyjskiej filozofii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współredakcji serwisu i przesyłania swoich prac!


Zapraszamy do lektury. Oby przyniosła Ci drogi czytelniku pożytek!